Sık sorulan Sorular

Manila kliniği özel bir kliniktir, yani başvuru sahipleri masrafları kendileri öderler.
Erkekler ve erkekler için sünnet sunuyoruz. Ebeveynler ameliyattan önce sünnet hakkında bilgi alırlar.

Kültürel, dini, hijyenik ya da kozmetik sebeplerden dolayı sünnet istiyorsun. Son zamanlarda, tıbbi belgeler sünnetin CYBE ve HIV’ye karşı önleyici bir amacı olduğunu göstermiştir.

Operasyon lokal anestezi altında yapılır ve çocuk çok gerginse, bazen operasyondan önce yatıştırıcı verilir. Daha sonra anestezinin bir etkiye sahip olması sağlanır, sünnet derisine bir kelepçe uygulanır ve sünnet derisi neşter ile alınır. Daha sonra, bir miktar dikiş atıyor veya dikişsiz bırakıyorsunuz (1 yaşın altındaki çocuklar). Dikişler kendiliğinden gider. Bazı durumlarda, kendiliğinden düşmezse dikişler çıkarılmalıdır. Yara genellikle yaklaşık 5-10 gün iyileşir.

Komplikasyonlar nadirdir ancak örn. Kanama, enfeksiyon, skar darlığı. Sonuçlarımız hakkında çok endişeliyiz ve hastalara kontrol için ücretsiz iade ziyareti sunuluyor ve hastaların çoğunu ertesi gün çağırıyoruz. Ameliyattan sonra, ebeveynler ameliyattan sonraki ilk 12 saatte bir şey olursa arayabilecekleri bir telefon numarası alırlar.

Ebeveynler yara bakımı hakkında hem sözlü hem de yazılı bilgi alırlar. Ameliyattan sonra 2 hafta boyunca yara üzerinde küçük beyaz vazelin kaplamalı kompresyon bez çocuklarla tekrar sarılması önerilir. Bebek bezi her zamanki gibi değiştirilmelidir. Çocuk ameliyattan 2-3 gün sonra her zamanki gibi duş alabilir.

Ebeveynlerin kendileri hastalık izni almalı.

SWISH, nakit veya kartla ödeme yapabilirsiniz.

Läkarbesök
Scroll to Top
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Manilla Klinik

För Manilla Klinik är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Manilla Klinik:s verksamhet är Manilla Klinik personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter mejla info@manillaklinik.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken