Translation to the Somali language is not finished yet and will be updated

Su'aalaha badanaa la isweydiiyo

Rugta caafimaadka ee Manila waa rugo caafimaad oo gaar loo leeyahay, taas oo ah, codsadayaashu waxay iska bixiyaan qarashkooda. Waxaan ku deeqnaa gudniinka wiilasha iyo ragga. Waalidku waxay helaan macluumaad ku saabsan gudniinka qalliinka ka hor.

Waxaad u baahan tahay gudniin sababo la xiriira dhaqan, diin, nadaafadeed ama waxyaabo la isku qurxiyo awgood. Dhawaan, dukumiintiyada caafimaadku waxay muujiyeen in gudniinku leeyahay ujeedo kahortag STDs iyo HIV.

Qalliinka waxaa lagu sameeyaa suuxin gudaha ah iyo haddii cunugu uu aad u walaacsan yahay, mararka qaarkood waxaa lasiiyaa daweynta kahor qalliinka. Waxaa la hubiyaa in suuxinta ay saameyn ku yeelato ka dib, isku dhejis ah ayaa lagu dabaqayaa burooyinka isla markaana burooyinka waxaa lagu gooyaa maqaarka madaxa. Markaa ka dib, ama waxoogaa dhejin ama waad ka tagi kartaa iyada oo aan lagu xidhin (carruurta ka yar 1 sano). Xargaha ayaa iska taga iyaga laftooda. Xaaladaha qaarkood, tolida waa in laga saaraa haddii aysan si kedis ah ugu dhicin. Nabarka boogta ah wuxuu bogsadaa qiyaastii 5-10 maalmood.

Dhibaatooyinku waa dhif laakiin waa dhici karaan tusaale ahaan. Dhiigbaxa, infekshinka, adkaanshaha nabarrada. Waxaan aad uga walaacsanahay natiijooyinkayaga waxaana bukaanka la siiyaa booqasho ku soo laabasho bilaash ah si loo kontaroolo waxaanan ugu yeeraynaa bukaanka badidooda maalinta ku xigta. Qalliinka ka dib, waalidiinta waxay helaan lambar taleefan oo ay wici karaan 12ka saacadood ee ugu horreysa qalliinka ka dib haddii wax dhacaan.

Waalidku waxay helayaan warbixin afka ah iyo qoraal ah oo ku saabsan daryeelka dhaawaca. Waxaa lagu talinayaa in dib loogula laabto xafaayadda carruurta xafaayadda leh ee leh xuub cad oo ku duuban boogta 2 toddobaad qalliinka ka dib. Xafaayadda waa in loo beddelaa sidii caadiga ahayd. Ilmuhu wuxuu qubeysan karaa sida caadiga ah 2-3 maalmood qalliinka ka dib.

Waalidiintu waa inay isu diyaariyaan fasaxa jirada.

Waxaad ku bixin kartaa SWISH, kaash ama kaadh.

Scroll to Top
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Manilla Klinik

För Manilla Klinik är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Manilla Klinik:s verksamhet är Manilla Klinik personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter mejla info@manillaklinik.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken