Translation to the Somali language is not finished yet and will be updated

Kusoo dhawow Cilmiga Manilla

Manilla Clinic ayaa waxaa bilaabay Dr Mustafa Raoof ee Örebro ee sanadka 2010. Rugta Manilla waxaa maamula oo gebi gaarka loo by Dr Mustafa Raoof ah dhakhtar, ku takhasusay oo shati leh ee Qalliinka iyo Dr Dheaa Al-Rammahi dhakhtar liisan leh urology waxqabad. Ujeedadayadu waa in ay bixiyaan bukaan adeeg caafimaad oo tayo. Waxaan idin ​​soo dhowayn

Daawaynta

Rugta caafimaadka ee Manila waa rugo caafimaad oo gaar loo leeyahay, taas oo ah, codsadayaashu waxay iska bixiyaan qarashkooda

Manilla Clinic waxay siisaa gudniinka wiilasha iyo ragga waaweyn.

Tallaalada guud iyo tallaalada Xajka iyo Cumra ka hor.

Jeegag caafimaad

La-talin caafimaad

Rugta caafimaad ee Manilla waxay fidisaa ballamo dhakhso leh oo dhakhsa leh

Ka saarida dhalashada (nevus)

Lacagta

  • Booqashada dhakhtarka 1500 kr
  • Tallaalka Ka 200 kr
  • Saarida dhalashada (nevus) Ka 1500 kr
  • Gudniinka wiilasha wax ka yar 2 bilood 3000 kr
  • Gudniinka wiilasha inta u dhaxaysa 2 bilood iyo 1 sano 3500 kr
  • Gudniinka wiilasha 1 - 6 sano 4000 kr
  • Gudniinka wiilasha 6 - 9 sano ah 4500 kr
  • Gudniinka wiilasha 9-15 sano 5000 kr
  • Gudniinka wiilasha 15-18 sano 5500 kr
  • Gudniinka wiilasha > 18 sano iyo ragga waaweyn 7000 kr
Scroll to Top
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Manilla Klinik

För Manilla Klinik är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Manilla Klinik:s verksamhet är Manilla Klinik personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter mejla info@manillaklinik.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken