Frågor och Svar

Manilla klinik drivs helt privat (det vill säga att sökande betalar själv kostnaderna). Vi erbjuder omskärelse för pojkar.
Föräldrar får information angående omskärelse inför operationen.

Man söker omskärelse pga. kulturella, religiösa, hygieniska eller kosmetiska skäl. Sista tiden har kommit medicinska dokument som visat att omskärelse har förebyggande syfte mot könssjukdomar och HIV.

Operationen görs under lokal bedövning och om barnet är väldigt nervös erbjuds ibland lugnande medel inför operationen. Man försäkrar sig att bedövningen har get effekt efteråt lägger man en klämma på förhuden och avlägsnar förhuden. Efteråt antingen lägger man några styng eller lämnar den utan suturer (barn under 3 månader). Stygnen går bort av sig själv vissa fall måste avlägsnas om dem inte ramlar spontant då är ni välkomna kontakta oss eller närmaste sjukvården. Såret brukar läka cirka 5-10 dagar.
Komplikationer är sällsynta, men det kan förekomma t.ex. Blödning, infektion, ärr, striktur i ärret. Vi är väldigt måna om våra patienter. Patienter erbjuds ett gratis återbesök för kontroll och dem kan ringa när som helst efter operation första 12 timmarna.
Föräldrar får båda muntligt och skriftligt information om sår skötsel . sammanfattning blöjbarn rekommenderas omläggning med kompress med liten Vit vaselin pålägg mot såret i 2 veckor efter operationen. Blöjan skall bytas som vanligt. Barnet kan få duscha som vanligt 2-3 dagar efter operation.

Föräldrar själva ska ordna med ledighet.

Man kan betala med SWISH, kontant eller kort.

Läkarbesök
Scroll to Top

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Manilla Klinik

För Manilla Klinik är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Manilla Klinik:s verksamhet är Manilla Klinik personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter mejla info@manillaklinik.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.